MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

 

Célunk:

Társaságunk a minőség, a környezet- és egészségvédelem középpontba állításával elkötelezte magát a legkorszerűbb technológiák, eljárások, megoldások alkalmazása mellett, hogy a fentartható fejlődést közös jövőnk igényei szerint szolgálhassuk.

Célunk elérése érdekében:
  1. Teljeskörûen bevezettük és hatékonyan mûködtetjük az MSZ EN ISO 9001:2015és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek megfelelõ Integrált Minõség- és Környezetirányítási Rendszerünket.
  2. Minden munkatársunk a minõségi munka elkötelezettje és felelõs saját munkája minõségéért, a határidõk betartásáért, a környezeti értékek védelméért.
  3. Betartjuk a törvényi rendelkezéseket, a jogszabályi követelményeknek való megfelelésünket rendszeresen kiértékeljük.
  4. Alvállalkozóink folyamatos értékelésével, gondos megválasztásával, ellenõrzésével, a mérnöki és szakértõi munka célszerû ütemezésével, a környezetvédelmi jogszabályok betartásával és azokon túlmutató célok teljesítésével törekszünk a környezetszennyezés megelõzésére, vevõink minél magasabb szintû megelégedettségére.
  5. Legfõbb alapelvünk, hogy a környezetközpontú irányítást és felügyeletet - tevékenységi körünkben, a projektjeink teljes életciklusát alapul véve - kiterjesszük valamennyi kiemelt és minõsített partnerünkre, megteremtve ezzel környezetvédelem virtuális vállalati kereteit. Ez ad alapot környezeti céljaink, és elõirányzataink meghatározására, aktualizálására.
  6. Bevezetett, és szükség szerint aktualizált környezeti elveinket e környezeti politikában dokumentáljuk, az érdekelt felekkel megismertetjük, a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesszük.
  7. A minõséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos követelmény-rendszert világosan és következetesen megfogalmazzuk a minõség- és környezetirányítási szabályozások segítségével.
  8. E politikában megfogalmazottak teljesítése érdekében folyamatosan fejlesztjük menedzselési rendszerünket és a döntéshozatalba bevonjuk valamennyi munkatársunkat

Mottónk:

CSÚCSON A MINÕSÉG
CSÚCSON A KÖRNYEZETVÉDELEM

 Pécs, 2016. január 25.

Vida Csaba Béla

ügyvezető

   
2016.01.25. griff//0-4.htm