A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETE

 

A GRIFF VÁLLALKOZÁSI STÚDIÓ működése az ország teljes területére kiterjed.

AMIRE VÁLLALKOZUNK:

Tervezést, szakértést, szaktanácsadást, szervezést, felkészítést, oktatást, felügyeletet az alábbi területeken vállalunk:

 • vállalatirányítás, vállalkozásfejlesztés;
 • projektvezetés, projektirányításirányítás, projektfelügyelet;
 • MIR - minőségirányítási rendszerépítés, felügyelet, auditálás;
 • KIR - környezetirányítási rendszerépítés, felügyelet, auditálás;
 • IBIR - információ biztonság irányítási rendszerépítés, felügyelet, auditálás;
 • MEBIR - munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerépítés, felügyelet, auditálás;
 • HACCP tanácsadás, felkészítés, felügyelet
 • CE-jel megszerzésére, terméktanúsításra vonatkozó tanácsadás, felkészítés, felügyelet
 • fémtartálygyártás üzemi gyártásellenőrzési rendszerének kiépítése, felügyelete, auditálása a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendeletnek és az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabványnak megfelelően;
 • fémszerkezetgyártás üzemi gyártásellenőrzési rendszerének kiépítése, felügyelete, auditálása az EN 1091-1 és az EN 1091-2 szabványoknak megfelelően;
 • A FORSPI felhőadatbázisára telepített CSILLAGKAPU szolgáltatás a számítógéppel támogatott irányítási rendzserek üzemeltetésére;
 • építészmérnöki szaktanácsadói tevékenység
 • építőmérnöki szaktanácsadói tevékenység
 • épülettervezés
 • építésellenőrzés

Az évek folyamán számos bizonyítékát adtuk felkészültségünknek, az élenjáró tudás birtokában kifejtett minőségi szolgáltatásunknak.

   
2016.01.25. griff//0-6.htm

ÜZLETI STRATÉGIÁNK

 

Célunk, hogy minden megbízónk számára megfelelő minőséget, gazdaságos és egészséges üzemelést, magas esztétikai igényű szolgáltatást végezzünk, és ezen keresztül az elismerésüket elnyerjük.

A GRIFF STÚDIÓ olyan központtá kíván fejlődni, amely

 • példáját adja a korszerű minőségszemléletnek,
 • oktatási tevékenységével erőteljes hatást gyakorol a jövő nemzedékére,
 • élen jár a minőség magas fokú biztosításában,
 • alkotó munkáját alárendeli a környezet értékeinek,
 • az ügyfelek elégedettségének magas fokú megteremtésére törekszik.

Részvétel az oktatásban

A gazdasági élet változásai új gondolkodást és üzletpolitikát követelt a vállalkozás vezetőitől. Az új lehetőségeket felismerve az oktatás és képzés területére nagy erőket csoportosítottunk, s ennek megfelelően évek óta részt vállalunk a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának képzési programjaiban. Célunk, hogy részvételünk a felnőttoktatásban erősödjön, és hogy a projektmenedzsment, a döntéselmélet, a szervezésmódszertan, a ninőségmenedzsment, a környezetmenedzsment, a folyamat- és termelésmenedzsment, a minőségtechnikák, az építés-kivitelezés és szervezés tantárgyakhoz kidolgozott módszertani anyagaink megerősítsék helyünket ebben az üzleti szegmensben.

A minőség, a környezet- és egészségvédelem középpontba állítása

Társaságunk a minőség, a környezet- és egészségvédelem középpontba állításával elkötelezte magát a legkorszerűbb technológiák, eljárások, megoldások alkalmazása mellett, hogy a fentartható fejlődést közös jövőnk igényei szerint szolgálhassuk.

Missziónk:

Hozzájárulni az embeközpontú vállalati működés fentartható fejlődéséhez.

Üzletpolitikánkat a fentti elvek vezérlik. Gondoskodunk arról, hogy partnereink megfogalmazott ígényei mellett e meghatározó alapkövetelmények érvényre jussanak megoldásainkban.

Töretlen műszaki fejlődés fenntartása

Tervezési tevékenységünket a magas élettartam, a környezetbarát termékek és a korszerű technológia alkalmazása jellemzi.

A vállalkozásunk nagy gondot fordít a szakmai továbbképzésre, hogy lépést tartson a szakma fejlődésével. Célunk, hogy mind az önképzésben, mind pedig a szervezett továbbképzések terén példát mutassunk üzletfeleinknek, partnereinknek.