Intranet alapú tudásbázis
kiépítése

A rajzokat Vida Álmoska alkotta.

 

Kollár Tibor

A cégek számára a meglévő pozíciók megtartásának és erősítésének alapvető feltétele a folyamatos fejlődés fenntartása. A hazai és a nemzetközi piacokat már nem csak a termékek/szolgáltatások versenye jellemzi, hanem a gazdálkodó szervezetek kommunikációs rendszerének versenye is, ami abban nyilvánul meg, hogy az ügyfelek mind gyakrabban keresik fel azokat a cégeket, akik a vevő információs igényit magas szinten képesek Internet/Intranet alapú rendszereikkel kiszolgálni.

A Griff Vállalkozási Stúdió mozgósítva szellemi és anyagi eszközeit, beindított a számítógéppel segített minőség- és környezetirányítási információs rendszer - a minőségügyben elterjedt rövidítéssel élve: CAQ - kifejlesztésére, bevezetésére és teljeskörű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatásait.

(Computer Aided Quality Information Management Systems: CAQIMS - számítógéppel segített minőségirányítási információs rendszer)

A kialakított rendszer bevezetésétől, az alkalmazásra kerülő módszerek elsajátításától az alábbi eredmények várhatók:

  • bizalom keltése a tulajdonosokban, hogy a szervezet a piac elvárásainak megfelelően működik;
  • lehetővé válik a fogyasztói elégedettség elemzése, beleértve az informális fogyasztói visszajelzési információkat is;
  • magas szintű fogyasztói elégedettség elérése;
  • javul a cég piaci megítélése;
  • kölcsönös előnyökkel járó elektronikus kapcsolatok létrehozása és fenntartása a szállítókkal;
  • javul a vezetés és a tevékenységirányítás információ ellátottsága, a döntés-előkészítés és a döntések színvonala;
  • bővülnek a vezetők és az alkalmazottak ismeretei;
  • az üzleti teljesítőképesség javítása révén a kiválóság elérése.
   
 
 
2016.01.25. griff//1-4.htm

További részletek . . . .