Intranet / internet alapú
tudásbázis kiépítése

A rajzokat Vida Álmoska alkotta.

 

Vida Zs. Álmos

A cégek számára a meglévő pozíciók megtartásának és erősítésének alapvető feltétele a folyamatos fejlődés fenntartása. A hazai és a nemzetközi piacokat már nem csak a termékek/szolgáltatások versenye jellemzi, hanem a gazdálkodó szervezetek kommunikációs rendszerének versenye is, ami abban nyilvánul meg, hogy az ügyfelek mind gyakrabban keresik fel azokat a cégeket, akik a vevő információs igényit magas szinten képesek Internet/Intranet alapú rendszereikkel kiszolgálni.

A Griff Vállalkozási Stúdió e kihívásra válaszul bevezette és sikeresen alkalmazza a számítógéppel segített minőségirányítási információs rendszerek - a minőségügyben elterjedt rövidítéssel élve: CAQ - kifejlesztésére, bevezetésére és teljeskörű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatásait.

(Computer Aided Quality Information Management Systems: CAQIMS - számítógéppel segített minőségirányítási információs rendszer)

Mivel az utóbbi időben egyre inkább teret nyernek az integrált irányítási rendszerek komlex szolgáltatásként kínálja a htm-alapú CAMS szolgáltatását. Ennek elemei:

  • áttérés az intraneten vagy interneten megjeleníthető, papírmenetes, htm-alapú CAMS-dokumentációra;
  • a fenntartható kommunikáció az (integrált) irányítási rendszerek dokumentált információinak felhőalapú kezelésével, amelyre a hozzáférési jogokat sokrétűen kezelő CSILLAGKAPU szolgáltatást fejlesztettük ki..

(Computer Aided Management Systems: CAMS - számítógéppel támogatott irányítási rendszer)

A kialakított rendszer bevezetésétől, az alkalmazásra kerülő módszerek elsajátításától az alábbi eredmények várhatók:

  • bizalom keltése a tulajdonosokban, hogy a szervezet a piac elvárásainak megfelelően működik;
  • a térbeli- és időbeli korlátoktól menetes hozzáférés a minden pillanatban naprakész előírásokhoz, intézkedésekhez, bizonylatokhoz;
  • javul a vezetés és a tevékenységirányítás információ ellátottsága, a döntés-előkészítés és a döntések színvonala;
  • bővülnek a vezetők, az alkalmazottak és - a tudásmegosztás révén - az alvállalkozók, külső partnerek ismeretei;
  • kölcsönös előnyökkel járó elektronikus kapcsolatok létrehozása és fenntartása a külső érdekelt felekkel;
  • az üzleti teljesítőképesség javítása révén a kiválóság elérése.
   
 
 
2017.01.25. griff//1-4.htm

További részletek . . . .